وارونه

اجرای زنده ردیوهد در فستیوال Coachella 2017

اجرای زنده ردیوهد در فستیوال Coachella 2017 را بصورت کامل تماشا کنید !

ردیوهد در این فستیوال هم در هفته اول و هم در هفته دوم اجرا داشت !

اجرای زنده ردیوهد در فستیوال Coachella 2017 را بصورت کامل و اختصاصی در مجله وارونه تماشا کنید. ردیوهد اجرای هفته دوم خود در فستیوال Coachella 2017 را که در تاریخ 21 آپریل برگزار شد را منتشر کرد !

در زمان اجرای ردیوهد در هفته اول فستیوال Coachella 2017  این گروه دچار مشکلات تکنیکی صوتی ( دیستورشن و فیدبک زیاد صوتی ) شدند و دوبار مجبور به ترک استیج شدند!!! اما درهفته دوم این گروه مشکلی نداشتند و موفق به اجرای ست خود بصورت کامل شدند.

در ادامه اجرای زنده ردیوهد در فستیوال Coachella 2017 را بصورت اختصاصی تماشا کنید.