وارونه

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز !

هنر عکاسی !

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز ! عکاس لهستانی با استفاده از عکاسی مادون قرمز توانسته جهانی رویایی خلق کند.در عکس های گرفته شده توسط وی رنگ سبز موجود در طبیعت با استفاده از مادون قرمز به رنگ صورتی تبدیل شده است.با یکدیگر به تماشای این جهان رویایی می پردازیم :

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

در ادامه بخوانید : 10عکس قدرتمند از زنانی که به اصطلاح کارهای مردانه انجام می دهند !!!

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

ایجاد جهانی رویایی با استفاده از عکاسی مادون قرمز

در ادامه بخوانید :

بهترین اپلیکیشن های عکاسی برای آیفون X

بازسازی صحنه های کارتون های دوست داشتنی دوران کودکی با عکس!!

مشکلات بی خوابی یک عکاس باعث به وجود آمدن این آثار هنری شد !!