وارونه

دومین و جدیدترین موزیک ویدیو بیورک برا آهنگ Notget

دومین و جدیدترین موزیک ویدیو بیورک برای آهنگ “Notget” منتشر شد !

این موزیک ویدیو جدید در ادامه ویدیو VR که چند ماه قبل برای همین ترک منتشر شده بود، به اشتراک گذاشته شد !

دومین و جدیدترین موزیک ویدیو بیورک برای آهنگ “Notget” منتشر شد !

این آهنگ مربوط به آلبوم Vulnicura است که در سال 2015 منتشر شده بود و این موزیک ویدیو در واقع دومین ویدیو برای این آهنگ است . بیورک در ماه فوریه موزیک ویدیویی دو بعدی به صورت VR برای این آهنگ منتشر کرده بود !

این موزیک ویدیو جدید نیز همانند نسخه VR توسط Warren Du Preez و Nick Thornton Jones کارگردانی شده است ، این موزیک ویدیو پر جنب و جوش بیورک را در حال اجرای این آهنگ با لباس و آرایش غیر متعارف خاص خودش به نمایش می گذارد.

در ادامه دومین و جدیدترین موزیک ویدیو بیورک برای آهنگ “Notget” را از سرویس یوتیوب تماشا کنید