وارونه

قطعات فلزی و مکانیکی

ساخت حشرات فلزی با قطعات بازیافتی ساعت توسط Justin Gershenson

Justin Gershenson هنرمندی که با ترکیب قطعات فلزی و مکانیکی بازیافتی اشکال زیبا و جالبی میسازد.

Justin Gershenson نوه‌ی یک راه آهن دار قدیمی است که در دوران کودکی از کار با فلزات و ابزارهای میکانیکی لذت میبرده.
بعد از بزرگ شدن او به این فکر می‌افتد که با ترکیب قطعات فلزی و مکانیکی از کار افتاده میتواند اشکال جالب و زیبایی خلق کند.

Justin Gershenson با ترکیب قطعات بازیافتی ساعت‌های گوناگون توانسته آثار هنری زیبایی به شکل حشرات فلزی بسازد که وقتی به دقت به جزئیات آثار این هنرمند نگاه میکنیم هر لحظه امکان حرکت آنها را در ذهن ما بوجود می‌آورد.

قطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکی

قطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکیقطعات فلزی و مکانیکی
قطعات فلزی و مکانیکی
Justin Gershenson درباره‌ی خودش میگه هدف من از این کار نشان دادن زیبایی جهان میکانیک، و ظریف و گرم نشان دادن چرخ دهنده ها و ماده های فلزی در مقابل سرد بودن و سخت بودن آنها در گذشته بوده است.

سایر آثار این هنرمند را از اینجا میتوانید مشاهده نمایید.