وارونه

گوگل NSynth

گوگل از هوش مصنوعی برای ساخت صداهایی تا کنون شنیده نشده است استفاده می کند!

شاید بزودی ما از صداهایی که بوسیله روبات ها ساخته می شود استفاده کنیم ؟

گوگل NSynth پروژه ای است از تیم Google Magenta ، تیمی که متشکل است از محققان در زمینه هوش مصنوعی و هدفشان ساخت هر گونه هنر و موسیقی بوسیله هوش مصنوعی است.

گوگل با استفاده از روش های یادگیری ماشین اقدام به تولید، ترکیب و ساخت صداهایی کرده که تا کنون شنیده نشده است.

برخلاف سینتی سایزر های (ترکیب کننده) قدیمی که از اجزاء ساخته شده به دست انسان نظیر اوسیلاتور و wavetables (معادل فارس ندارد)

برای تولید و ترکیب صدا استفاده میشد، گوگل NSynth از شبکه های عصبی عمیق برای تولید صدا بهره می برد.

این برنامه (هوش مصنوعی ) از نمونه صداهای ساز واقعی نظیر ، اورگان ، فلوت و سنتور برای تولید صدا استفاده می کند، برای این منظور  برنامه می تواند کاراکتر و رابطه ریاضی هر نت را جداگانه شناسایی کند و آن ها را با هم ترکیب کند.

صدا های ساخته شده توسط گوگل NSynth را در ساند کلاد گوش کنید .