وارونه

Hit the beat ماشین درام با عملکردی خلاقانه

Hit the beat ماشین درام با عملکردی خلاقانه

Hit the beat نسل جدید ماشین درام

این ماشین درام به شما اجازه می دهد تا تمامی اشیاء و وسایل اطراف خود را تبدیل به آلت موسیقی کنید.

Hit the beat بر اساس پلتفرم Arduino کار می کند در نتیجه می تواند سیگنال MIDI را تبدیل به پالس ضربه ای کند و شما می توانید هر وسیله ای را بر روی سطح کوبه ای قرار دهید و با تبدیل سیگنال ارسالی به پالس ضربه ای جسم قرار گرفته بر روی سطح با پالس اعمالی شروع به لرزش می کند.

 Hit the beat ماشین درام با عملکردی خلاقانه

این ماشین درام از یک مدار تبدیل سیگنال MIDI به پالس ضربه ای بهره می برد که به همراه 9 سطح برای قرار گرفتن اشیا بر روی آن تشکیل می شود.

Hit the beat توسط هنرمند ایتالیایی lorenzo bravi برای یک کارگاه موسیقی برای کودکان طراحی و ساخته شده است.

در ادامه ویدیو عملکرد این ماشین درام را ببینید.