آهنگی از بازنشر آلبوم Purple Rain !

آهنگ منتشر نشده Fathers Song از Prince را از طریق سرویس اسپاتیفای گوش کنید . 

این آهنگ در آلبوم Purple Rain قرار دارد که قرار است این آلبوم در 23 ژوئن یعنی 6 روز دیگر مجددا منتشر شود.

به گزارش رولینگ استون بخشی از این آهنگ بصورت اینتسرومنتال در فیلم Purple Rain پخش شده بود اما این اولین نسخه کامل و استودیویی از این ترک است که منتشر می شود.

آلبوم Purple Rain قرار است در دو دیسک وینیل شامل باز نشر آلبوم Purple Rain که در سال 1984 منتشر شده بود و یک دیسک شامل 11 آهنگ منتشر نشده از پرینس در 23 ژوئن منتشر شود .