آیا نشستن برای مغز شما بد است ؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید ؟ براساس تحقیقات انجام شده بعد از هر یک ساعت نشستن برای سلامت مغز باید حدود چند  دقیقه پیاده روی کرد.اما دلیل آن چیست ؟

نشستن برای ساعت ها بدون هیچ گونه حرکتی می تواند جریان خون در مغز را کاهش دهد. براساس آخرین مطالعات انجام شده بر روی کارمندان ،مشخص شده است نشستن طولانی مدت در درازا ممکن است باعث آسیب رساندن به سلامت مغز گردد.اما به نظر می رسد بلند شدن و راه رفتن به مدت دو دقیقه بعد از هر 30 دقیقه باعث افزایش گردش خون در مغز می گردد.

 آیا نشستن برای مغز شما بد است


در ادامه بخوانید :

تمرینات ورزشی مخصوص کارمندان و پشت میز نشین ها

با میزان حقوق ماهانه کارمندان فیسبوک آشنا شوید !!!

نکاتی برای زیبا و مرتب دیده شدن شما در محیط کار 


آیا نشستن برای مغز شما بد است؟

رساندن خون به مغز یکی از فرآیندهای اتوماتیک در بدن است که ما اغلب آن را نادیده می گیریم ،اگر چه این امر بسیار ضروری و مهم است.سلولهای مغز نیاز به اکسیژن و مواد مغذی دارند که خون نیز جزو آن هاست  و چندین عروق بزرگ به طور مداوم خون را به جمجمه منتقل می کنند.از آن جاییکه که جریان خون در مغز بسیار مهم است ،مغز آن را به شدت تنظیم می کند این تنظیم شامل ردیابی انواع سیگنال های فیزیولوژیکی از جمله سطح دی اکسید کربن در خون  برای حفظ جریان در محدودهای بسیار باریک است.

اما زمانیکه نوسانات کوچک رخ می دهد ،چه ناگهانی و چه طولانی مدت ممکن است پیامدهایی زیادی برای مغز به  همراه داشته باشد.بر اساس مطالعات انجام شده بر روی انسان ها و حیوانات در گذشته مشخص شده است که کاهش جریان خون در مغز باعث اختلال در تفکر و خاطرات شما می شود و این کاهش های جریان خون در مغز در دراز مدت دارای ریسک زیادی برای بیماران دارای نروژنیک است.

از سوی دیگر تحقیقاتی دیگری نشان می دهد که نشستن بدون وقفه باعث تجمع خون در یکی از قسمت های بدن و اغلب در پاها می گردد و شما با دراز کشیدن به مدت چند دقیقه می توانید این مشکل را حل کنید.با این وجود مشخص نیست که آیا کاهش مشابهی در شریانهایی که خون را به مغز می رسانند، رخ می دهد یا نه.

براساس  مطالعات  جدید که در  ماه ژوئن در مجله فیزیولوژی کاربردی منتشر شد، محققان دانشگاه لیورپول جان مورس در انگلستان 15 کارمند اداری سالم، بالغ، مرد و زن را مورد آزمایش قرار دادند .آنها افرادی را انتخاب کردند که نشستن طولانی مدت بر روی صندلی در محل کار به عادت آن ها تبدیل شده بود .محققان  از این مردان و زنان خواسته اند که در سه جلسه مجزا از آزمایشگاه عملکرد دانشگاه بازدید کنند.

در طول هر یک از  جلسات آنها به کارمندان سرم های ویژه ای حاوی پروب های فرا صوتی دادند که جریان خون را از طریق شریان های مغزی میانه، یکی از عروق اصلی خون رسانی به مغز، پیگیری می کردند.آنها همچنین ماسک هایی را که سطوح دی اکسید کربن را در ابتدای جلسه پ اندازه گیری می کردند  به آن ها دادند تا دانشمندان بتوانند ببینند که آیا میزان این گاز ممکن است باعث تغییر در جریان خون مغز شود.

سطح دی اکسید کربن در خون می تواند همراه با تغییرات تنفسی و عوامل دیگر تغییر کند.پس از آن زنان و مردان به مدت 4 ساعت در فضایی مشابه اداره قرار گیرند و به انجام کارهایی از قبیل مطالعه ،کارکردن با کامپیوتر و… پرداختند.در طول این جلسات آن ها هرگز مگر برای رفتن به دستشویی از جا ی خودبلند نشدند.

اما در طول جلسات دیگر آن ها بعد از هر 30 دقیقه نشستن دو دقیقه به پیاده روی پرداختند.در نتیجه آزمایش مشخص شد که نشستن طولانی مدت باعث کاهش جریان خون در مغز می گردد.