انسان در آستانه کشف دنیاهای موازی…

احتمال وجود دنیاهای موازی هر روز بیشتر از دیروز می شود!!! آیا در مورد احتمال وجود دنیاهای موازی مدرکی وجود دارد؟؟؟ بله… با وارونه باشید تا ببینید احتمال وجود دنیاهای موازی چگونه ثابت می شود!!!


همچنین بخوانید »

نظریات جالب شان کارول در خصوص جهان‌های موازی

واقعیت چیست ؟؟؟ واقعیت درون ذهنتان ممکن است در دنیاهای متفاوت ؛ متفاوت باشد!!!


در قطب جنوب همه چیز با سرعتی مثل یخ اتفاق می افتد!!! همان طور که برای پیتر گراهام و تیمش اتفاق افتاد!!! یک ماه تمام او و تیمش در قطب جنوب ساکن بودند! و به بالونی غول پیکر که مجموعه ای ار آنتن ها را حمل میکرد نگاه میکرند!

این بالون بر فراز یخ ها مترازی به اندازه یک میلیون کیلومتر مربع را اسکن کرد تا نشانه ای از ذرات پر انرزی فضایی پیدا کند ! ذراتی که از فضا آمده باشند!!! واضح تر بگویم ،مهمان های فضایی پر انرژی!!!

پس از اولین پرواز، داده ها بررسی شد ! و در نتیجه بررسی هیچ چیز خاصی به دست نیامد! البته ،به جز صداهای پس زمینه که آنها را به نام نویز می شناسیم! این داستان پس از پرواز دوم هم تکرار شد! باز هم بی نتیجه!!!

بالون برای بار سوم به پرواز درآمد! در حین پرواز بالون در هوا محققان تصمیم گرفتن نتایج آزمایش های اول و دوم را بار دیگر بررسی کنند! به خصوص نویز های موجود در سیگنال ها!

شانس آوردند که چنین فکری به سرشان زد!

وقتی به دقت نویز ها را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که یکی از این نویز ها سیگنالی از ذرات پر انرژی است! اما این سیگنال همان سیگنالی نبود که تیم تحقیقاتی به دنبالش بوند!!!

خب!!! خیلی منطقی به نطر نمیرسد!!! شاید هم خیلی غیر ممکن باشد!!! اما این ذران به جای اینکه از فضا ارسال شده باشند از زمین ارسال شده بودند! از زمین زیر پای خودمان!!!

این تحقیقات در سال 2016 انجام شد!

از آن زمان تا به حال تمام قانون های نوشته و نانوشته ی فیزیک بررسی شدند تا شاید دلیلی منطقی برای این یافته ها وجود داشته باشد … اما…. دریغ از یک پاسخ منطقی!!!

اگر بخواهیم چنین سیگنال هایی را توضیح دهیم باید بگوییم که در کمال تعجب دنیایی وارونه در کنار دنیایی ما وجود دارد! دنیایی که دقیقا مثل ما و با بیگ ینگ به وجود آمده!!!

در دنیایی موازی با دنیای ما همه چیز وارونه است!!! در این دنیایی آینه ای مثبت ، منفی است؛ چپ ، راست است؛ و زمان به جای جلو رفتن ، عقب می رود!

حق با شماست ! چنین فرضیه ای مغز آب کن ترین فرضیه ای است که تا به حال از دل قطب جنوب درآمده !!! اما واقعا ممکن است چنین دنیایی وجود داشته باشد!!!

وای اگر بدانیم چه چیز های دیگری در این دنیا هست… ای کاش بشود در مورد این دنیاهای وارونه بیشتر بدانیم!!!