دروغ و خیانت باعث از بین رفتن اعتماد در رابطه ها می شوند، اما بعضی از عادات و رفتارها نیز می توانند اعتماد کردن را سخت کنند و یا آن را از بین ببرند. این عادات از این قرار هستند:

 1. هرگز مایل به سازش و مصالحه نیستید!

برای اینکه یه رابطه ی عاشقانه شکل بگیرد شما هم باید بدهید و هم بگیرید. آیا همیشه نیازهای خود را به نیازهای پارتنرتان ترجیح می دهید؟ اگر اینطور است پارتنر تان چگونه در زمانی که به شما نیاز دارد می تواند به شما اعتماد کند؟  برای اینکه رابطه ی عاشقانه ی خوبی داشته باشید، باید یاد بگیرید که چطور دیگران را خوشحال کنید.

کسی که هرگز سازش نمی کند، خودخواه و نابالغ است. هر کس در یک رابطه سالم می داند که “بعضی چیزها را می برد، بعضی چیزها را از دست می دهد”، این فقط یک شعار نیست؛ حقیقت دارد.

2. در دسترس نیستید!

به پارتنرتان قول داده اید که در مهمانی که برای او مهم است شرکت کنید اما آن را لغو می کنید. تلفن ها و یا پیامک های او را به موقع جواب نمی دهید و برنامه ها را در لحظه ی آخر لغو می کنید.


همچنین بخوانید:نکاتی که بعد از رابطه ی جنسی باید آنها را رعایت کنید !


شما بر اساس کارهایی که انجام می دهید اعتماد جلب می کنید نه بر اساس حرفهایی که می زنید. وقتی به کسی اعتماد می کنید توقع دارید وقتی به او نیاز داشتید در دسترس تان باشد و شما را تنها رها نکند.

3. نمی توانید قبول کنید که اشتباه کرده اید!

اگر هرگز جملاتی مثل “ببخشید” ، “متاسفم” و یا “تو درست می گویی” و یا یه چیزهایی کوچک مثل :فراموش کردن خریدن چیزی از فروشگاه نمی توانید اعتراف کنید. قابلیت اعتمادتان را از دست می دهید. همه ی ما اشتباه می کنیم. قبول نکردن و عدم پذیرش لغزش های بزرگ و کوچک قاتل رابطه است. شما نمی دانید چطور مسئولیت کوچکترین چیزها را به عهده بگیرید.

4. زیاد پشت سر دیگران حرف می زنید!

اینکه گاهی درباره ی کسی که حضور ندارد صحبت کنید طبیعی است. اما اگر دائما پشت سر دیگران صحبت کنید و یا غیبت کنید، پارتنرتان چگونه می تواند به شما اعتماد کند؟ او فکر خواهد کرد که در غیاب او پشت سر او هم حرف خواهید زد. اگر برعکس پارتنرتان خیلی پشت سر دیگران حرف می زند، به او بگویید که از اینکار خوشتان نمی آید و یا از او بخواهید که در حضور شما این کار را نکند.


همچنین بخوانید:اشتباهات رایج در پیام دادن که باعث از بین رفتن روابط تان می شوند !


5. برای فرستادن پیام از اتاق خارج می شوید!

وقتی این کار را انجام می دهید پارتنرتان فکر می کند که کار محرمانه و یا بدی انجام میدهید. نباید اطلاعاتی که در زمان حال اهمیت دارند را از پارتنرتان مخفی کنید زیرا اگر متوجه شود اعتمادش را به شما از دست خواهد داد.

6. حرف هایتان با کارهایتان هماهنگ نیستند!

وقتی می گویید که می خواهید به باشگاه بروید ولی سر از کافی شاپ در می آورید، پارتنرتان چگونه می تواند به شما اعتماد کند؟ وقتی تصمیم تان عوض می شود به پارتنرتان اطلاع دهید و از اینکه او فکر کند به او دروغ گفته اید جلوگیری کنید.

در ادامه بخوانید: