نسخه جدیدآهنگ تجربی Tactus Tempus مربوط به سال 1973 در این ماه منتشر خواهد شد.

اعضای گروه های مطرحی چون Caribou ،Floating Points ،Simian Mobile Disco ،Junior Boys ،Hot Chip دور هم جمع می شوند تا آهنگ Tactus Tempus که توسط Frank McCarty در سال 1973 ساخته شده بود را مجددا بازنویسی کنند.

نسخه اصلی این آهنگ توسط گروه مکارتی BIOME بوسیله سینتی سایزر 5 EMS Synthi ساخته و اجرا شده است.

این گروه از هنرمندان در جولای 2016 در استودیو زیرزمینی جو گودارد کنار هم جمع شده بودند و هر یک بصورت مستقل شروع به کار بر روی قسمت های مختلف ترک بکنند.

این آلبوم LP شامل دو نسخه تونال و نویز است همچنین یک نسخه 15 دقیقه از ترک که بصورت زنده ضبط شده است.

این آلبوم قرار است در 17 مارچ (12 روز دیگه) در وب سایت Bandcamp توسط رکورد لیبل (ناشر) Geej Recordings منتشر شود.

ممکن است به خواندن این مطالب نیز علاقه مند باشید