یه چندتا مسئله راجع به راینر هست که مسخوام بگم ! اولا اینکه پنجه های سخت شوندش که مثل ارن بود خیلی باحال نبود و جا داشت این قابیلت تو فصل دوم نمایش داده میشد مثل قابلیت سفت شدن مشت آنی تو فصل اول، دوما رفتار راینر خیلی خودسرانه و عجیب بود، عدم هماهنگی قشنگ مشخص بود و همین برام سوال شده که تایتان میمونی اصلا چه نقشی برای راینر و برتولد داره اگه فرماندشونه و باور داریم خیلی باهوشه پس چرا راینر با وجود اینکه خودش هم باهوشه و نقشه اروین رو حدس زده بود باز رفت دنبال ارن ؟
اون انفجار نور هم در سکانس آخر خیلی بد بود عین چهارشنبه سوری شد یهو ! حالا سوال اینجاست راینر میمره یا اسیر میشه ؟ یا برتولد نجاتیش میده؟