تاثیر کانابیس (ماری جوانا یا گل) روی مغز و مخچه چگونه است؟
سلامت

تاثیر کانابیس (ماری جوانا یا گل) روی مغز و مخچه چگونه است؟ 

دو بررسی سیستماتیک از تاثیر کانابیس (ماری جوانا یا گل) روی مغز پرده برداشتند!

تاثیر کانابیس (ماری جوانا یا گل) روی مغز و مخچه به چه صورت است؟ مطالعات به طور فزاینده ای نشان می دهند که مخچه بیشتر از آنچه قبلا  تصور می شد در شناخت، یادگیری، هیجانات و اعتیاد نقش دارد.

 از آنجایی که مخچه ی انسان دارای چگالی بالایی از گیرنده های CBb کانابینوئید است، گمان می رود که استفاده از کانابیس به احتمال زیاد بر عملکرد و ساختار آن اثر می گذارد. در ماه های اخیر، دو بررسی مختلف سیستماتیک، بررسی عمیق و دقیقی را در مورد نحوه تاثیر ماری جوانا یا گل بر مخچه، انجام داده اند.اولین بررسی (Moreno-Rius، 2019) مطالعات قبلی را درباره ی انسانها و مدلهای حیوانی و شیوه های مختلفی را که گل بر مغز تأثیر میگذارد را بررسی کرده است. “ژوزف مورنو ریوس” همچنین به بررسی اینکه چگونه تغییرات مربوط به کانابیس در ساختار و عملکرد مخچه، ممکن است بر رفتارهای اعتیادآور تاثیر بگذارد، پرداخته است. خلاصه ای از یافته های او در سطر زیر آمده است:

“به نظر می رسد [مخچه] در تاثیر داروهای اعتیاد آور و فرآیندهای مربوط به وابستگی دخیل است و همچنین چگالی بالایی از گیرنده های کانابینوئید را ارائه می دهد. تحقیقات پیش بالینی در مورد دخالت مخچه در تاثیر کانابیس که بر روی کنش های محرک ناهماهنگ دارو متمرکز شده است، به طور بالقوه مشارکت آن را در اعتیاد دست کم گرفته اند. این واقعیت یک مطالعه عمیق و درک مبانی عصبی اثرات کانابینوئید مربوط به اعتیاد را می طلبد.”دومین بررسی چگونگی تاثیر کاری جوانا بر روی مخچه را تفسیر کرده است، و عنوان آن ” بررسی سیستماتیک تغییرات مخچه در استفاده از کانابیس ” است. این تجزیه و تحلیل توسط یک تیم از دانشمندان علوم اعصاب و متخصصان اعتیاد از هلند و اسپانیا انجام شد.

آنها 348 مقاله ی منحصر به فرد که ارتباط مخچه و استفاده از کانابیس را مورد توجه قرار دادند را غربالگری کردند. همانطور که نویسندگان توضیح می دهند، “ما مطالعاتی را بررسی کردیم که بر تاثیر کانابیس بر ساختار مخچه، عملکرد و وظایف رفتاری وابسته به مخچه پرداخته بودند. “

سه مورد از استوارترین یافته های این بررسی (Blithikioti et al.، 2019) عبارتند از:

  • پس از مصرف مزمن کانابیس، میزان ماده خاکستری مخچه افزایش می یابد.
  • تغییر وضعیت فعالیت حالت استراحت مخچه بعد از مصرف شدید یا مزمن کانابیس
  • نقص در حافظه، تصمیم گیری و یادگیری وابسته به استفاده از کانابیس

همانطور که انتظار می رفت، بررسی منظم نشان داد که هرچقدر فرد در سن پایین تری مصرف ماری جوانا را شروع کند و به مدت طولانی تری آن را ادامه دهد اغلب با تغییرات ناشی از کانابیس در ساختار و عملکرد مخچه مواجهه خواهد شد. 

Blithikioti و همکارانش اظهار داشتند:” استفاده ی مزمن از کانابیس، ماری جوانا یا گل با تغییرات در ساختار و عملکرد مخچه و همچنین نقص در پارادایم های رفتاری که مخچه را درگیر می کنند (مثل حافظه و تصمیم گیری) همراه اند. مطالعات آینده باید تنباکو را هم به عنوان عاملی مهم در نظر بگیرند و از روش های استاندارد برای ارزیابی مصرف کانابیس استفاده کنند.

اگرچه هر دو این بررسی ها ارتباط بین استفاده از کانابیس و تغییرات قابل توجه در ساختار / عملکرد مغز انسان و اعتیاد را نشان می دهند، قبل از شناسایی یا پذیرش علیت، تحقیق بسیار بیشتری لازم است.

در ادامه بخوانید:

مطالب مرتبط

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *