چه ربطی داره ؟؟
الان این مطلب شما چی رو اثبات می کنه ؟!