چقدر جذاب و جالبه ممنون بابت عکسا فوق العاده بودن به نظرم درسته فضای سه بعدی جذابیت داره ولی به نظرم خلاقیت و خیال پردازی های فضای سه بعدی محصورکننده است