تصاویر دلخراش از جنگ

تبدیل تصاویر دلخراش از جنگ به تصاویری خوشحال کننده توسط هنرمند بنگلادشی!

 
مرشد میشو، هنرمند بنگلادشی تصمیم گرفت تصاویر دلخراش از جنگ در سراسر جهان را با تصویر سازی تبدیل به تصاویر شاد کند! او با این سعی دارد دنیایی بدون خشونت را به تصویر بکشد!

 با این حال که سعی او در شاد کردن این تصاویر بوده است، اما با تصور اینکه این لحظات دلخراش چقدر می توانستند لحظات خوبی باشند، بیشتر احساس غم میکنیم.


همچنین بخوانید: جالب ترین عکس های حیات وحش در جهان


توجه داشته باشید از آنجایی که این تصاویر دلخراش هستند، دیدن بعضی از این عکس ها برای همه مناسب نیست.

 

 

تصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگتصاویر دلخراش از جنگ