تک آهنگ جدید Aphex Twin

تک آهنگ جدید Aphex Twin با نام “4xAtlantis take 1” را گوش کنید

دمویی برای تست قابلیت Poly CV feature در سیکونسر Cirklon

تک آهنگ جدید Aphex Twin بر روی ویدیو معرفی کمپانی Sequentix در نمایشگاه Superbooth برلین قرار گرفت.

Richard D. James که با نام هنری Aphex Twin شناخته می شود و یکی از پیشگامان موسیقی الکترونیک و موسیقی فیوچریستی است تک آهنگ جدیدی را با نام “4xAtlantis take 1” منتشر کرد که این آهنگ برای تست قابلیت Poly CV feature در سیکونسر Cirklon ساخته شد.

سال گذشته Aphex Twin برای ساخت آلبوم Cheetah EP از سیکونسر Cirklon استفاده کرده بود و نام دو ترک در این آلبوم را “CIRKLON3 ” و “CIRKLON 1.” گذاشته بود.

در ادامه تک آهنگ جدید Aphex Twin بر روی ویدیو معرفی کمپانی Sequentix در نمایشگاه Superbooth برلین گوش کنید.