تیدال

تیدال به کاربران اجازه تغییر تمپو و طول ترک را می دهد!

تیدال “Tidal” سرویس جدیدی را معرفی کرده به نام “Track Edit” که به کاربران اجازه می دهد تا تمپو (سرعت پخش ترک) و طول ترک را تغییر دهند.

این قابلیت را می توان هنگام پخش ترک از منو اپلیکیشن انتخاب کرد.شما می توانید با انتخاب بخشی از ترک و کات کردن آن تمپو یا BPM را تغییر دهید و سپس در پلی لیست خود ذخیره کنند.

این دومین بروزرسانی تیدال در سال 2017 می باشد.

در ابتدای همین ماه کمپانی Tidal خبر از ارائه ترک ها با کیفیت اصلی  یا  “master quality” داده بود، که برابر با “96 kHz/24 bit” می باشد. “این کیفیت دقیقا همان کیفیتی است که در اتاق مسترینگ بدست می آید.”