جواب فضانوردان به وجود موجودات فضایی چیست؟؟؟

جواب فضانوردان به وجود موجودات فضایی چیست ؟

ما از فضانوردان پرسیدیم: آیا ما در این دنیا تنها هستیم؟؟؟جواب فضانوردان به وجود موجودات فضایی به طرز تعجب آوری یکسان است!!!

اگر می خواهید جواب فضانوردان به وجود موجودات فضایی را بدانید با ما در این گزارش همراه باشید!!!زندگی در سیاه های دیگر!!!

آیا زندگی در سیاره های دیگر هم جریان دارد؟؟؟ استاد یار دانشگاه فضانوردی مک کوایر ، دنیل زاکر، گفته است: شاید!!!

او در ادامه گفته که احتمال می دهد در طول زندگی اش ، بیگانگان و زندگی شان در سیاره های دیگر را کشف کند!!

اگر هم در طول زندگی این نسل به نتیجه ای نرسیدیم، در طول زندگی نسل های بعد حتما به دستاورد های چشمگیری در خصوص زندگی موجودات فضایی خواهیم رسید!!!

ما تنها نیستیم!!!

لی اسپلیتر، سخنگو و محقق همان موسسه هم در این مورد بسیار خوش بین است.

او می گوید به احتمال زیاد ما در این دنیا تنها نیستیم!!!

البته سوال بزرگ تر این است که زندگی این بیگانگان چگونه زندگی است؟؟؟

ما در مورد هوش فضایی ها و اینکه زندگی شان ممکن است چگونه باشد با دنیل سی پرایس صحبت کرده ایم.

او و تیمش در پروژه ای به نام «Breakthrough Listen» آسمان های جنوبی را در پی یافتن فعالیت ها و سیگنال های غیر معمول بررسی می کنند!!!

و در آخر….

به راستی آیا ما در این جهان تنها نیستیم؟؟؟ اگر نه، زندگی بیگانگان فضایی چگونه زندگی است؟؟؟ محققان کی به پاسخی برای پرسش هایمان خواهند رسید ؟؟؟