حذف تبلیغات 30 ثانیه ای یوتیوب

یوتیوب تبلیغات 30 ثانیه ای غیر قابل بستن را از سال 2018 حذف می کند

 

گوگل و حذف تبلیغات مزاحم

گوگل اعلام کرد که از سال 2018 تبلیغات 30 ثانیه ای غیر قابل بستن (non-skippable) قبل از پخش ویدئو ها در سرویس یوتیوب را حذف خواهد کرد به گفته گوگل آنها متعهد هستند تا شیوه های نوین تبلیغاتی را بوجود بیاورند و ارتباط بهتری بین تیزر های تبلیغاتی و بینندگان بوجود آید.

در حالی که این خبر خوشحال کننده ای است از طرف دیگر همچنان فرمت های تبلیغاتی 15 و 20 ثانیه غیر قابل بستن بر روی این سرویس وجود دارد و برای حذف تبلیغات 30 ثانیه ای یوتیوب نیز باید تا سال 2018 صبر کنیم.