قرارداد اجاره

نکات قرارداد اجاره که مستاجرین از آنها بی خبرند !

 

مستاجرین در هنگام نگارش اجاره نامه چه نکاتی را باید رعایت کنند.!

در این مقاله به مهمترین نکات قرارداد اجاره به زبانی ساده خواهیم پرداخت.

1- قرارداد اجاره براي آنكه از برخي امتيازات حقوقي و قانونی برخوردار باشد، لزوماً بايد به امضای دو شاهد رسيده باشد. يكي از اين امتيازات آن است كه ميتوان بدون مراجعه به دادگاههاي عمومي و به صرف ارائه اجاره نامه ي ممضي به امضاي شهود و طرفين قرارداد به شوراي حل اختلاف محل، از شوراي مزبور دستور تخليه مورد اجاره را بدون جري تشريفات قضايي خاص و در سريعترين وقت ممكن اخذ نمود.

لازم به ذکر است درصورت نقص در این خصوص و حتی در صورت وجود امضای یک شاهد در اجاره نامه، امکان برخورداری از امتیاز فوق برای طرفین وجود نخواهد داشت.لذا همانطور که شاهد هستید رعایت نکات قرارداد اجاره بسیار لازم و ضروری می نماید.

2- جهت برخورداري از مزاياي قانوني و قضايي اجاره نامه و با در نظر گرفتن نکات قرارداد اجاره ، لزوما نيازي به تنظيم آن در آژانسهاي املاك و یا اخذ كد رهگيري نيست. و طرفین قرارداد اجاره حتی می توانند به طور دستی و بدون مراجعه به آژانس های املاک نیاز خود را در این خصوص برطرف سازند.

3- چنانچه شما به عنوان مستاجر قراردادي را امضا مي كنيد حتما در نظر داشته باشید که براي عدم استرداد به موقع مبلغ قرض الحسنه یا همان ودیعه از سوي موجر يك ضمانت اجرای کاربردی مقرر كنيد. به ديگر سخن، نوعي خسارت قراردادي كه ميتواند به صورت روزانه يا كلي باشد تعيين كنيد. البته درنظر داشته باشید این نوع از خسارت را متناسب با اجاره ماهانه و عرفی مقرر کنید. چراکه بعداً در دادگاه قابلیت استناد داشته باشد.

4- همواره موجوديت و سلامت تمامي آنچه طبق قرارداد به عنوان ملحقات مورد اجاره آمده است را چك كنيد. مانند کولر و تلفن واز این قبیل ملزومات.

5- بدون هیچگونه رودربایستی در جلسه عقد قرارداد اجاره ضمن درخواست ارایه اسناد هویتی، از موجر بخواهید که اصول تمامی مدارک مالکیتی خود را به شما ارایه نماید. چرا که این موضوع بسیار با اهمیت می باشد. و از مهمترین نکات قرارداد اجاره است که جلوی سوء استفاده اشخاص فاقد سمت را خواهد گرفت.

6- هزينه هاي اساسي مورد اجاره مانند تعمير ايزوگام و به طور کلی هزینه ی رفع نقص های آن بايد توسط موجر پرداخت گردد، لذا حتما اين موضوع را بررسی كنيد؛ به علاوه اينكه به تهاتر اين هزينه ها با مبلغ اجاره نيز در قرارداد اشاره كنيد تا در صورت عدم پرداخت از ناحيه موجر، خود بتوانيد از محل اجاره بها آن را پرداخت نماييد، تا موجر در آینده از این بابت ادعایی نداشته باشد.

7- به طور کلی به یاد داشته باشید، هيچگاه قرارداد اجاره را بدون مطالعه امضا نكنيد. ، حتي قسمت هاي تايپي كه جزيي از فرمت قرارداد است را هم ببینید. به علاوه همواره در نظر داشته باشيد چنانچه تعهدي را از ناحیه موجر در قرارداد ذكر نموديد در مقابل حتما يك ضمانت اجرا یا همان خسارت قراردادی عدم انجام تعهد نيز براي آن مقرر كنيد.