حقوق ماهانه کارمندان فیسبوک

با میزان حقوق ماهانه کارمندان فیسبوک آشنا شوید !!!

 

از حقوق دریافتی کارمندان فیسبوک اطلاع دارید ؟

از زمان تاسیس فیسبوک تا به امروز شبکه های اجتماعی زیادی به وجود آمده اند اما همچنان پرچمدار آنها فیسبوک است. حالا با حقوق ماهانه کارمندان فیسبوک و بخش های مختلف این شرکت آشنا شوید !

1-تحلیلگر محصولات ، درآمد ماهانه 118,864 دلار

2-مهندس تولید،132،534 دلار

3-مهندس رابط کاربری ،146،708 دلار

4-مهندس داده ،146،949 دلار

5-مهندس شبکه ،160،172 دلار

6-مهندس نرم افزار ،171،076 دلار

7-مسئول تحقیقات،172،705 دلار

8-مدیر فنی و برنامه ریزی 175،589 دلار

9-مهندس نرم افزار ،183،397 دلار

10-مدیر داده ،185،743 دلار

11-مهندس محصولات ،194،907 دلار

12-مهندس نرم افزار  چهارم ،209،988 دلار

13-مهندس ارشد نرم افزار،211،647 دلار

14-مهندس نرم افزار پنجم ؛259،349 دلار

15-مدیر تیم مهندسی ،380،861 دلار