ساندکلاد چهل درصد از نیروی کاری خود را برکنار کرد

ساند کلاد چهل درصد از نیروی کاری خود را بر کنار کرد !!!

ساند کلاد در مرز ورشکستگی !

ساندکلاد چهل درصد از نیروی کاری خود را برکنار کرد و دفتر های خود در لندن و سانفرانسیسکو را تعطیل کرد!

اسکندر لجون، مدیر عامل شرکت SoundCloud، در بیانیه ای اعلام کرد که برای اطمینان از “موفقیت درازمدت و مستقل” خود در زمینه چشم انداز رقابتی، کسب و کار نیاز به “کاهش هزینه ها، رشد دائمی تبلیغات فعلی، دارد و تمرکز ما بر مزیت رقابتی – هنرمندان و سازندگان. ” است.

این کمپانی با تعطیل کردن دفتر خود در لندن و سانفرانسیسکو حدود 173 نفر از کارکنان خود را از کار بر کنار کرد و سایر کارکنان باقی مانده در دفتر برلین و نیویورک تقسیم خواهند شد! لجون در ادامه صحبت های خود از همه کارکنانی از ساندکلاد برکنار شدند قدردانی کرد و گفت ما بدون شما به این جایگاهی که الان هستیم هرگز نمی رسیدیم و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه وی گفت: “ساند کلاد از 190 کشور جهان کاربر دارد و همیشه جایگاه موسیقی های جدید در زمان حال و آینده خواهد بود.”

ساند کلاد از سال 2014 با برشکستگی دست و پنجه نرم می کند و بنا به گزارشات این شرکت در سالا 2014 حدود 40 میلیون دلار و در سال 2015 حدود 52 میلیون دلار ضرر کرده است همچنین سال گذشته صحبت های برای خرید این کمپانی با مبلغ 250 میلیون به گوش می رسید.