تشخیص شخصیت با سبک شوخ طبعی
روانشناسی

تشخیص شخصیت با سبک شوخ طبعی 

شوخی نوعی مکانیسم دفاعی در مقابل اضطراب است.

چگونه تشخیص شخصیت با سبک شوخ طبعی امکان پذیر است؟ همان طور که فروید مطرح کرد، شوخی کردن نوعی مکانیسم دفاعی در مقابل اضطراب است. که به عقیده ی دکتر مارتین (2003) ، می تواند به صورت مفید و سازگارانه یا بالعکس مضر و ناسازگارانه به کار گرفته شود، او 4 سبک شوخ طبعی را از هم متمایز کرد که شامل: شوخ طبعی پیوند دهنده، شوخ طبعی خود ارتقا دهنده، شوخ طبعی پرخاشگرانه و شوخ طبعی خود شکن بود.

در ادامه با توضیح هر کدام از این سبک ها، ویژگی های شخصیتی افرادی که از هر یک از این سبک ها استفاده می کنند را شرح خواهیم داد. با ما همراه باشید.چگونه تشخیص شخصیت با سبک شوخ طبعی امکان پذیر است؟

سبک شوخ طبعی پیوند دهنده

در این سبک مفید، افراد از شوخی برای بهبود و تسهیل روابطشان استفاده می کنند. آنها با شوخی و حرف های خنده دار مناسب موقعیت، جذاب به نظر می رسند و این مدل شوخی کردن باعث ارتقای سطح سلامت روانی آنها و اطرافیانشان می شود. در موقعیت های استرس زا سعی در آرام و سرگرم کردن اطرافیانشان دارند و به طور کلی به دیگران اهمیت می دهند.

این افراد تمایل دارند با مردم درآمیزند و در جمع های بزرگ شرکت و فعالیت داشته باشند. به زندگی و آینده خوش بین اند و خاستار تجربه کردن هیجان های مختلف و جدید هستند. به لحاظ جنسی بسیار جذاب هستند و با جسارت عمل می کنند.این افراد کنجکاو و تنوع طلب اند. دارای خیال پردازی های قوی و تمایلات زیباپسندی هستند و در قضاوت کردن افرادی مستقل اند.

سبک شوخ طبعی خود ارتقا دهنده

در این سبک از شوخ طبعی فرد به طور کلی دیدگاه شوخ طبعانه ای نسبت  به زندگی دارد و این بیشتر برای فرد جنبه ی درونی دارد، تا حتی اگر تنهاست و در موقعیت خوبی قرار ندارد بتواند با استفاده از این دیدگاه شوخ طبعانه اضطراب و تنش های خود را کاهش دهد. آنها به تنهایی می توانند به مسائل بخندند و با تنش های خودشان مبارزه کنند.این افراد تمام ویژگی های شخصیتی سبک پیوند دهنده را دارا هستند به اضافه ی اینکه از مقبولیت برخوردار اند. آنها نسبت به اطرافیان خود نوع دوست، همراه، قابل اعتماد، رک گو، متواضع و دل رحم هستند. آنها دوست دارند به دیگران کمک کنند و از کمک آنها بهره مند شوند و از میزان سازش یافتگی بالایی با دیگران برخوردار هستند. این افراد دارای ثبات عاطفی هستند، به احتمال کمتری اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه خواهند کرد و با تنش های زندگی سازش پذیری خوبی دارند.

سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه

در این سبک مضر و ناسازگارانه، افراد توجهی به دیگران و ناراحتی هایشان ندارند، با شوخی هایشان به دیگران توهین می کنند، آنها را مسخره می کنند، طعنه می زنند یا دستشان می اندازند. شوخی های این افراد مضمون کنایه، انتقاد و بدگویی (شوخی های نژادپرستانه یا جنسی) دارد و باعث آزار دیگران می شود. فرد با استفاده از این نوع شوخی کردن روابط بین فردی خود را از بین می برد.

این افراد سطوح بالایی از اضطراب یا خشم را تجربه می کنند و به احتمال بیشتری به افسردگی دچار خواهند شد، آنها توانایی کنترل رفتارهای تکانشکی خود را ندارند و از اعتماد به نفس و ثبات عاطفی برخوردار نیستند و افکار و عواطفی غیرمنطقی دارند. همچنین این افراد از مقبولیت برخوردار نیستند به این معنی که قابل اعتماد و دل رحم و افرادی متواضع و همراه نیستند، به همین دلیل روابط صمیمی ندارند.سبک شوخ طبعی خودشکن

افرادی که از این سبک شوخ طبعی استفاده می کنند، با انکار و پنهان کردن افکار و احساسات منفی شان سعی در اجتناب از موقعیت های تنش زا و خنداندن دیگران و جلب توجه آنها دارند، حتی به قیمت تحقیر کردن خود! این افراد از نقاط ضعف خود به عنوان شوخی استفاده می کنند و حتی وقتی دیگران آنها را به تمسخر می گیرند با آنها همراه می شوند. در واقع به نوعی خود را مضحکه می کنند تا دیگران را سرگرم کنند و توجه و تایید آنها را جلب کنند. 

سطح اعتماد به نفس این افراد بسیار پایین است و بیشتر مستعد افسردگی هستند. دچار افکار و عواطف منفی و غیر منطقی هستند و دائما با شوخی های خود تحقیرکننده و جلب توجه و تایید دیگران این عواطف را مخفی و انکار می کنند. این افراد مسئولیت مواجهه با موقعیت استرس زا را به عهده نمی گیرند و از روبه رویی با آن اجتناب می کنند. آنها همواره دچار احساساتی مانند خشم، غم و اضطراب هستند.

در ادامه بخوانید :

مطالب مرتبط

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *