سیگور راس فستیوال هنری Norður Og Niður

سیگور راس فستیوال هنری Norður Og Niður را معرفی کرد

“همه چیز به جهنم می رود”

بعد از انتشار تیزر 10 ثانیه ای مرموز  سرانجام سیگور راس فستیوال هنری Norður Og Niður را معرفی کرد، این ایونت هنری قرار است 26-31 دسامبر 2017 در کشور ایسلند، شهر Reykjavík برگزار شود.

با توجه به گفته های مطبوعات معنی جمله ” Norður Og Niður ” می شود ” به شمال و پایین ” اما ترجمه دقیق تر آن این معنی را می دهد : “همه چیز به جهنم می رود”

سیگور راس فستیوال هنری Norður Og Niður

این ایونت 6 روز شامل پرفورمنس های مختلف، چیدمان های هنر، موسیق و … می شود.

سیگور راس به عنوان یکی از اعضای این  فستیوال قرار است 4 اجرا در روز های 27-30 دسامبر داشته باشند، این اولین اجرای آنها بعد از 5 سال در ایسلند است.

در ادامه تیزر معرفی این فستیوال هنری را تماشا کنید.