داستان ستاره ای که از کنار سیاه چاله ای گذشت….
علم و فناوری

داستان ستاره ای که از کنار سیاه چاله ای گذشت…. 

 چه اتفاقی می افتد وقتی ستاره ای از کنار سایه چاله ای عبور می کند؟؟؟

عبور ستاره از کنار سیاه چاله ؟؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟؟؟ به راستی چه اتفاقی می افتد؟؟ با ما در این گزارش همراه باشید تا داستان ستاره ای که از کنار سیاه چاله ای عبور میکند را بدانید!!!!وقتی ستاره ای از کنار سیاه چاله ای عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟؟؟

جواب این جاست! اگر ستاره ای از کنار سیاه چاله ای بگذرد ، تحت تاثیر نیروی عظیم سیاه چاله کاملا از هم می پاشد! و در نهایت همه چیز از بین می رود!

البته سناریوی دیگری هم هست!!! در اثر نیروی جاذبه سیاه چاله ،پوسته ی خارجی ستاره کشیده می شود ! همین هم ستاره را از هم می پاشد!

گاز های ستاره چه می شوند؟؟؟

البته این را هم بگویم که بیشتر گاز های تشکیل دهنده ی ستاره به داخل سیاه چاله کشیده نمی شوند!

از بین رفتن ستاره در اثر نزدیکی با سیاه چاله ، معمولا به اندازه یک سوپر نوا نورانی است! این نور ها هر روز بیشتر از دیروز در آسمان ها تکرار می شوند!

تلسکوپ ها این نور ها را ضبط و بررسی می کنند! در عکس زیر این اتفاق به تصویر کشیده شده است!

انفجار ستاره

همانطور که می بینید گازهایی تولید شده اند که در تمام طول مدار ستاره کشیده می شوند و نور افشانی می کنند!

لایه ی درونی این مدار نورانی در اثر برخورد ستاره با سیاه چاله داغ می شود! داغ تر از بقیه ی نواحی!

به همبن دلیل روشن تر از سایر نواحی هم هست! این ناحیه آنقدر داغ است که مدت ها پس ار مرگ ستاره به نور افشانی ادامه می دهد!

مطالب مرتبط

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *