علت تظاهر زنان به ارگاسم چیست؟ مطالعه جدیدی که در ژورنال بایگانی رفتار جنسی منتشر شده است، علت تظاهر زنان به ارگاسم را روشن کرده است. امیلی اچ. هریس، پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه کوئین کانادا و همکارانش از 462 زن در انگلستان که حداقل چهار ماه در یک رابطه بوده اند، نظرسنجی کردند. اکثریت قریب به اتفاق (77 درصد) اعتراف کردند که حداقل یک بار تظاهر به ارگاسم کرده اند و نشان می دهند که – حتی در سال 2019 – این هنوز یک اتفاق بسیار شایع است.زنانی که به مهارت جنسی شریک زندگی خود امتیاز کمتری می دهند، بیشتر احتمال دارد تظاهر به ارگاسم کنند. همین طور زنانی که نگران خیانت شریک زندگی خود هستند، احتمالاً در تلاش برای حفظ علاقه جنسی درون رابطه تظاهر به رسیدن به انزال می کنند.

اما برای هریس و تیم او، جالب ترین یافته این بود: زنانی که باور دارند مردان از زنان برتر هستند و زنان برای خدمت به مردان وجود دارند، به احتمال بیشتری تظاهر به ارگاسم می کنند.

هریس در بیانیه ای گفت: “اعتقاد زنان درباره جنسیت با احتمال فیک ارگاسم در آنها مرتبط است.” “زنانی که نگرش های ضد فمینیستی دارند، دلیلی برای تظاهر نکردن به ارگاسم نمی بینند، اما زنانی که یک جهان بینی فمینیستی را اتخاذ می کنند، ممکن است از تظاهر به ارگاسم خودداری کنند، زیرا این مخالف اعتقاد آنها به حق لذت بردن زن و حق صحبت کردن او در مورد مشکلش است. “

اکثر مردان دوست دارند همسرشان را به ارگاسم برسانند و همسرشان از همبستری با آنها لذت ببرد. و این مشکل باید به اندازه ای که برای زنان مهم است، برای مردان هم مهم باشد. 

لطفا نظرات خود را در مورد علت تظاهر زنان به ارگاسم با ما به اشتراک بگذارید.