فردا آخرین قسمت سریال بازی تاج و تخت پخش می شود.

شبکه HBO عکس هایی از قسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت را قبل از اکران این قسمت منتشر کرده است.

عنوان قسمت آخر فصل هفتم The Dragon and the Wolf نام دارد و قرار است یکشنبه منتشر شود. این قسمت طولانی ترین قسمت تمام فصل های این سریال با مدت زمان 79 دقیقه و 43 ثانیه است.

Alan Turner کارگردان قسمت ششم از فصل هفت درباره قسمت آخر می گوید، این قسمت خشونت آمیز اما تعجب آور است!

قسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تختقسمت آخر فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت

در ادامه بخوانیفصل آخر سریال بازی تاج و تخت ممکن است تا سال ۲۰۱۹ اکران نشود !