کریستی السون هنرمند مولتی – مدیا مجسمه هایی زیبا ساخته شده از ضایعات ساحلی ، را تولید کرده که بسیار جذاب و جالب هستند. او با استفاده از تکه چوب ها، پوسته حیوانات ، و سایر عناصر نظیر میخ ، در نوشابه و … برای ساخت مجسمه هایی زیبا با تم ساحلی پرداخته است. مجسمه حیوانات دریایی و خانه های ساحلی، فانوس دریایی که با ظرافت خاصی ساخته شده اند.

کریستی السون در مصاحبه خود با Studio Wallop می گوید » نکته جالب راجع به تکه چوب های موجود در ساحل این است که هر یک شکل و ظاهری متفاوت دارند! من از همین موضوع برای ساخت مجسمه هایم ایده میگیرم ! من میگذارم این تفاوت ها به من ایده دهند و از قبل به ساخت چیزی فکر نمیکنم ! 

همچنین تماشا کنید »


در ادامه مجسمه هایی زیبا ساخته شده از ضایعات ساحلی اثر کریستی السون را تماشاکنید. همچنین می توانید سایر آثار این هنرمند را از طریق وب سایتش تماشا کنید.