میدان های مغناطیسی مریخ قوی تر از آنند که فکرش را می کنید!!!

میدان های مغناطیسی مریخ تا به حال برای ما مانند پازلی بود حل نشدنی! تا به حال با کمک ماهواره های فضایی میدان های مغناطیسی مریخ را بررسی می کردیم!

اما امروز با بررسی اطلاعاتی که سفینه INSIGHT  برایمان آورده فهمیدیم که میدان های مغناطیسی مریخ بسیار قوی تر از آنند که ماهواره ها گفته بودند!مریخ دیروز… مریخ امروز

مریخ امروز سیاره ای لم یزرع و به احتمال زیاد فاقد زندگی است!!! البته همیشه این طور نبوده است!!!

بر اساس مدارکی که در ماموریت «EVIDENCE »  و سایر ماموریت های مریخی به دست آمده ، مریخ روزی اتمسفر داشته و آب مایع در آن جریان داشته است.

اما پس از آن میدان های مغناطیسی این سیاره از بین رفتند!!! سفینه ی INSIGHT  گفته که حتی امروز هم میدان های مغناطیسی مریخ 10 برابر زمین است!

در زمین این میدان های مغناطیسی از ما در برابر  امواج خطرناک محافظت می کنند . در حقیقیت این میدان مغناطیسی مانند پیله ای است که از ما در برابر باد های خورشیدی محافظت می کند!

بدون میدان مغناطیسی ، همان اتفاقی برایمان می افتد که برای مریخ افتاد!!! در نبود میدان های مغناطیسی باد های خورشیدی اتمسفر مریخ را کم کم از بین بردند…

محققان پیش از این هم می دانستند که مریخ هنوز هم میدان مغناطیسی دارد ، اما ماموریت INSIGHT  اولین ماموریتی بود که این میدان مغناطیسی را به دقت اندازه گیری کرد!!!

سفینه ی INSIGHT بریمان خبر آورده…

در اواخر سال 2018 سفینه ی  INSIGHT بر روی سیاره ی سرخ نشست . بلافاصله پس از فرود ماموریت تحقیقات این سیاره که وابسته به زمین شناسی و زلزله بود در خاک این سیاره شروع شد!!!

این اولین بار بود که چنین تحقیقاتی در سیاره ای دیگر انجام می شد!!! این سفینه به یک سنسور مغناطیسی مجهز شده بود که ناسا از آن برای اندازه گیری میزان فعالیت مغناطیسی سیاره ها استفاده می کرد!!!

محققان به تازگی موفق شده اند از اطلاعات جمع آوری شده توسط این سنسور استفاده کنند! پیش از این قدرت میدان های مغناطیسی سیاره سرخ توسط ماهواره هایی که بسیار بالاتر از اتمسفر در گردش به دور مدار این سیاره بودند اندازه گیری می شد!!!

پس از بررسی و آنالیز اطلاعات گردآوری شده توسط این سنسور ، محققان به این نتیجه رسیدند که قدرت میدان های مغناطیسی مریخ 10 برابر مقداری است که ماهواره ها تا به حال تخمین زده بودند !

میدان های مغناطیسی مریخ

میدان مغناطیسی زمین از کجا نشات می گیرد؟؟؟

میدان های مغناطیسی زمین از جریان های گرمایشی موجود در هسته ی گداخته  شده ی زمین نشات میگیرند!

به این هسته ی ذوب شده ژئوداینامو گفته می شود!!! مریخ چنین هسته ی گداخته ای ندارد. بر همین اساس محققان کنجکاو شدند بدانند این چنین نیروی قدرتمند مغناطیسی از کجا می آید!!!

میدان مغناطیسی مریخ از کجا می آید؟؟؟

بر اساس اطلاعات به دست آمده از ماموریت های قبلی ، قدرت مغناطیسی این سیاره در حدود 4.2 بیلیون سال قبل به وجود آمده است!! سنگ های سطح این سیاره و سنگ هایی که در نزدیکی سطح این سیاره هستند بسیار جوان تر از این هستند!!!

بنابراین نیروی جاذبه از این سنگ ها ناشی نمی شود! اما سنگ هایی که در عمق این سیاره هستند سنشان بسیار بیشتر از این هاست!!!

بر همین اساس سنگ های عمقی که هزاران فیت زیر سطح هستند نیروی جاذبه این سیاره را به وجود می آورند!!! در ماموریت های بعدی به این سیاره خواهیم فهمید که ساختار درونی این سیاره چیست و قدرت مغناطیسی این سیاره دقیقا از چه چیزی نشات میگیرد!!!

باد های خورشیدی ؛ نابودگر مریخ

با اینکه میدان مغناطیسی مریخ بیشتر از آن چیزی است که تصور می کردیم ، این سیاره در برابر باد های خورشیدی مقاومتی ندارد!!!

البته این برای ما چیز بسیار خوبی است ! چرا که می توانیم در نبود اتمسفر این سیاره را بهتر بررسی کنیم!

نبود جاذبه ی سطحی به ما کمک کرد تا با استفاده از سفینه ی INSIGHT بر روی این کره فرود بیاییم و آنرا بررسی کنیم!

نبود جاذبه باعث شد بفهمیم باد های خورشیدی چه بر سر این سیاره آورده اند.. . در آینده با کمک دانش بشری برای پرسش هایمان پاسخی خواهیم یافت!!!!