روسری های ابریشم

نقاشی با دست بر روی روسری های ابریشم اثر هنرمند لهستانی

نقاشی بر روی روسری !


هنرمند لهستانی Luiza Malinowska با الهام از هنر مدرن دست به خلاقیت جالبی زده است .او با دست بر روی روسری های ابریشم نقاشی می کند و نام این روسری را Firebird نامیده است.

این روسری های ابریشم در دو مرحله نقاشی می شوند او در ابتدا طرح پرها را بر روی روسری می کشد سپس شروع به رنگ آمیزی آنها می کند.

1#

روسری های ابریشم

2#

روسری های ابریشم

3#

روسری های ابریشم

4#

روسری های ابریشم

5#

روسری های ابریشم

6#

روسری های ابریشم

 

در ادامه : با طراحی های جالب و خلاقانه مجید خسرو انجم طراح و کارتونیست ایرانی آشنا شوید !