نقاشی بر روی کوزه های سرامیکی

نقاشی با دست بر روی کوزه های سرامیکی

از آسمان آبی تا ماه و ماهی !

 Niharika Hukku هنرمند استرالیایی ساکن سیدنی با استفاده از آبرنگ به نقاشی بر روی کوزه های سرامیکی و  تزیین کوزه هایی که خود آنها را ساخته می پردازد!

نقاشی های او از ابرهای در هم رفته در آسمان آبی گرفته تا ماه و دسته ماهی ها در حال شنا تشکیل شده و او بیشتر از مناظر طبیعی برای آثار خود الهام می گیرد.

زمانی که او بر روی کوزه های سرامیکی نقاشی نمی کند، مشغول نقاشی بر روی بوم با ابعاد بزرگ بوسیله آب رنگ است شما می توانید سایر آثار این هنرمند را در صفحه اینستاگرام و یا در وب سایتش مشاهده کنید.

در ادامه برخی از آثار او را تماشا کنید.

نقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکینقاشی بر روی کوزه های سرامیکی