نقض قوانین فیزیک در سیاه چاله…

به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر نقض قوانین فیزیک در سیاه چاله !!! البته که در حال حاضر اطلاعات چندانی از سیاه چاله ها نداریم! اما امکان نقض قوانین فیزیک در سیاه چاله ها زیاد است!

تا به حال هر چه خبر در مورد سیاه چاله ها شنیدیم عجیب و غریب بود!!!! نقض قوانین فیزیک در سیاه چاله را با ما دنبال کنید! شاید این بار هم سیاه چاله ها شما را شگفت زده کردند!


داستان ستاره ای که از کنار سیاه چاله ای گذشت…. 


اول اینکه منبع این خبر تلسکوپ ایونت هورایزن است!

یعنی همان تلسکوپی که اولین عکس از سیاه چاله را به ما داد! آنهم با استفاده از الگوریتم هایی که کیتی بومن و تیمش به ان تلسکوپ داده بودند!

پس به راحتی نمی توانیم از این خبر بگذریم! خبر موثقی است!!! دوم اینکه محققان اشعه ی نوری از سیاه چاله ای در مرکز کهکشانی به نام «3C 279» پیدا کردند!

این اشعه ی نور با سرعتی در حدود 20 برابر سرعت نور در حرکت است! پس خیلی هم پر انرژی است!!!

خب نکته این جاست که سرعت نور برای امواج یک مقیاس جهانی در نظر گرفته می شود!!! یعنی هیچ ذره ی در حال حرکتی انرزی لازم برای حرکت کردن با سرعت بالاتر از نور ندارد!!!

نقض قوانین فیزیک در سیاه چاله

چرا که در سرعت های بالا حجم ذرات افزایش پیدا میکند! افزایش حجم موجب می شود ذرات برای حرکت به انرژی بیشتری نیاز داشته باشند!!!

 پس ذره ای که قرار است با سرعتی بالای سرعت نور حرکت کند ، جرمی بی نهایت دارد! جرم بی نهایت ، انرژی بی نهایت می خواهد!!! همین موضوع فضاشناسان و محققان را مبهوت خود کرده!!!

خبر که منتشر شد تیمی از فضاشناسان به رهبری جا یونگ کیم، گزارشی در این مورد منتشر کردند!!!

بر اساس گزارشات این تیم ، اشعه ی نور دیده شده با این تلسکوپ یک اشتباه دیداری بیش نیست!!! احتمالا سرعت حرکت این موج از نور 99.5% سرعت نور است!

اما علت اینکه سرعتش به چشم ما 15 تا 20 برابر نور به نظر می رسد زاویه ی قرار گیری اش نسبت به زمین است!!!

دام پسه ، مدیر گروه بخش فضاشناسی هاوارد هم در این مورد گفته،  این نور که در نگاه اول خیلی غیر عادی و فوق العاده به نظر می رسید در واقع اشتباه دید ما انسان هاست!

چرا که این نور دقیقا رو به روی ما حرکت می کند! تمام نوری که از خود ساتع میکند رو به رو ی ما قرار میگیرد و همین هم موجب می شود ما این نور را سریع تر از آنچه هست ببینیم!!!

اشتباه بصری ما اثبات شد!

اما هنوز هم این نور چیز های جالب و شگفتی برایمان در آستین دارد!!! با استفاده از تلسکوپ ایونت هورایزن که به ما امکان بررسی دقیق تر اجرام دور را داده متوجه شدیم این نور هنگام خروج از سیاه چاله پیچ خوردگی دارد!!!

این موضوع نشان دهنده ی این است که نور در هنگام خروج دفرمه شده و سپس بیرون می آید! همین هم موجب تفاوت نور در میانه های راه و در ابتدا است!!! چنین مشاهده هایی به ما کمک می کنند از چگونگی خروج این نور ها بیشتر اطلاع کسب کنیم!!!