نمایش افسردگی به صورت هنر

نمایش افسردگی به صورت هنر !

افسردگی و هنر !

متاسفانه افسردگی ،یکی از بزرگترین مشکلات جامعه شهرنشینی و زندگی مدرن است و بسیاری از مردم به آن دچار هستند.افسردگی انواع مختلف دارد و همچنین دلایل مختلف .متاسفانه برخی از افسردگی خود آگاه نیستند و این امر می تواند بسیار مضر باشد.سوف همزه ،هنرمند 17 ساله پس از آشنایی با هنر نقاشی توانست با افسردگی مبارزه کند و از شر آن رها شود.او سعی کرد در اوایل کارش تمام احساسات خود را به صورت نقاشی بکشد و یک مجموعه بی نظیر و خاص از افسردگی را بیان کند که بسیار زیبا هستند.نمایش افسردگی به صورت هنر توسط همزه بیانگر تمام حالات روحی وی در زمان افسردگی بوده است که با یکدیگر به تماشای این آثار فوق العاده می نشینیم :

همچنین در ادامه بخوانید :نقاشی های بسیار زیبا و تراژیک هنرمند ژاپنی-آمریکایی JUURI را تماشا کنید

1-نمایش افسردگی به صورت هنر

2-نمایش افسردگی به صورت هنر

3-نمایش افسردگی به صورت هنر

4-نمایش افسردگی به صورت هنر

5-نمایش افسردگی به صورت هنر

6-نمایش افسردگی به صورت هنر

7-نمایش افسردگی به صورت هنر

همچنین بخوانید :نقاشی با دست بر روی روسری های ابریشم اثر هنرمند لهستانی

8-نمایش افسردگی به صورت هنر

9-نمایش افسردگی به صورت هنر

10-نمایش افسردگی به صورت هنر

11-نمایش افسردگی به صورت هنر

12-نمایش افسردگی به صورت هنر

در ادامه بخوانید :در صد سالگی چگونه دیده می شویم ؟ با پروژه صد سالگی آشنا شویم

13-نمایش افسردگی به صورت هنر

14-نمایش افسردگی به صورت هنر

15-نمایش افسردگی به صورت هنر

16-نمایش افسردگی به صورت هنر

17-نمایش افسردگی به صورت هنردر ادامه بخوانید :

پرتره های ترکیبی (میکس مدیا) اثر اندرو سالگادو

نقاشی با دست بر روی کوزه های سرامیکی