افراد در انتخاب شریک زندگی خود ممکن است معیارهای متفاوتی داشته باشند. اما برای بیشتر افراد ویژگی های جذاب زنان و مردان اهمیت بیشتری دارد. 
اما متاسفانه تعداد کمی از ما از نظر جذابیت مثل یک مدل هستیم. هیچکس تمام ویژگی های جذاب بودن را ندارد.
ما شریکی را انتخاب می کنیم که برخی از خصوصیاتی که از انتظار داریم را داشته باشد.
درحالیکه ممکن است همه ی ویژگی های مورد علاقه مارا نداشته باشد.?چگونه می توانیم شریکی را انتخاب کنیم که ویژگی های جذابی داشته باشد؟

برای پاسخ به این سوال کارین پریلکس و جیمی ابر تحقیقی را ترتیب دادند. آنها در تحقیق خود 250 زن و مرد مجرد را انتخاب کردند.
به داوطلبان این تحقیق گفتند که می توانند شریک جنسی ایده آل خود را طراحی کنند. به هریک از داوطلبان تحقیق لیستی از ویژگی های بدنی نشان داده شد. نیمی از این ویژگی ها درباره صفات چشم، بینی،  مو،  صورت و لبخند و… بود. و نیم دیگر ویژگی های بدنی مثل قد و وزن عضلانی و اندازه سینه، کمر و لگن.

ویژگی های جذاب زنان و مردان

به داوطلبان گفته شد هریک از ویژگی ها را طوری تنظیم کنند که یک شریک جذاب طراحی کنند. مثلا اگر به مدل مو نمره 10 بدهیم یعنی شریکی با بهترین مدل مو را تصور میکنیم.
و دادن نمره صفر یعنی بدترین مدل مو.
در این تحقیق داوطلبان نمی توانستند به به تمام ویژگی ها نمره 10 بدهند. زیرا محققان برای این تحقیق بودجه اختصاص دادند. و هر داوطلب ففط میتوانست به مقدار بودجه خود به ویژگی ها نمره بدهد. بنابرین افراد مجبور بودند تصمیم بگیرند که کدام صفات برایشان مهمتر است.

اگر محدودیت بودجه نبود هرکسی میتوانست شریک جنسی ایده آل خود را ادریس ابلا یا اسکارلت جوهانسون طراحی کند. به برخی افراد بودجه 70 و به برخی بودجه 30 داده شد. و افراد بطور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. افراد براساس بودجه باید تصمیم میگرفتند که بیشترین نمره را به کدام ویژگی شریکشان بدهند.

اما واقعا ویژگی های جذاب زنان و مردان چیستند؟

?کدام ویژگی زنان برای مردان جذاب تر است؟

نتایج تحقیق نشان داد مردانی که شریک زندگی خود را برای طولانی مدت می خواستند، بخش بیشتر بودجه خود را به ویژگی های صورت اختصاص دادند.
یعنی مردان برای رابطه طولانی مدت زنانی را ترجیح میدهند که از نظر صفات چهره جذاب تر هستند. اما مردانی که فقط رابطه کوتاه مدت با زنان را میخواهند بیشتر به جذابیت بدنی امتیاز دادند.

 ?زنان جذب کدام ویژگی مردان می شوند؟

زنان صرف نظر از اینکه رابطه کوتاه مدت باشد یا بلندمدت ببشترین امتیاز را به ویژگی صورت دادند. یعنی در انتخاب شریک زندگی برای زنان زیبایی صورت مهم است.

ویژگی های جذاب

?آیا توانایی بچه دارشدن در انتخاب شریک زندگی مهم است؟

وقتی مردان می خواهند زنان را برای یک رابطه طولانی مدت انتخاب کنند، بیشترین توجه را به توانایی تولیدمثل طولانی مدت زنان می دهند. یعنی زنانی را انتخاب می کنند که بتوانند بچه دار شوند. همچنین مردان برای داشتن رابطه طولانی مدت دوست دارند جذاب تر از زنان باشند. البته شکل بدن می تواند نشان دهد که زن تا چه اندازه بالغ است که بتواند بچه دارشود.

شاید دلیل تمرکز برخی مردان روی بدن زنان برای جستجوی شریک جنسی همین باشد.
نتایج تحقیق نشان داد رقابت مردان در جفت گیری روی ترجیحات انتخاب همسر اثر میگذارد. یعنی اگر اولویت مردان برای انتخاب همسر توانایی بچه دار شدن زن باشد آنها به بدن زن اهمیت می دهند.

?آیا توانایی باروری مردان برای زنان مهم است؟

زنان کمتر به توانایی بچه دار شدن مردان اهمیت می دهند. یا بهتر است بگوییم دلیلی ندارد فکر کنیم که توانایی بچه دار شدن فرد در آینده را میتوانیم از روی صورت یا بدن حدس بزنیم.
هرچند که در زندگی واقعی ممکن است ما به گونه ای متفاوت از این تخقیق شریکان خود را انتخاب کنیم.