چرا عشق اول فراموش نمی شود؟ در طول عمر، بیشتر ما جرقه هایی از عشق را با بیش از یک نفر تجربه می کنیم. اما فقط یک عشق اول خواهیم داشت. عشق اول معمولاً شخصی است که “اولین” ها را با او تجربه می کنید، خواه اولین قرار یا اولین برخورد صمیمی باشد. و مهم نیست که آیا شما در نهایت با او ازدواج می کنید یا نه، به راحتی می توان گفت که فراموش کردن عشق اول بسیار مشکل است.چرا عشق اول فراموش نمی شود؟

“عشق اول تجربه جدیدی در زندگی تان است. این یکی از دلایلی است که هرگز او را فراموش نخواهید کرد.” هیپوکامپ، ناحیه ای از مغز است که مسئولیت خاطرات، یادگیری و احساسات جدید را بر عهده دارد، “توانایی تشخیص نادر یا جدید بودن یک تجربه یا تصویر را دارد”. و تحقیقات نشان داده است كه “اطلاعات جدید در میان سایر اطلاعات آشنا” قرار می گیرد.

روانشناسان از این امر به عنوان “تأثیر اولیه” یاد می کنند، مفهومی که بیان می کند، شما خاطرات اولیه خود را بهتر از خاطرات دوم یا سوم و … به یاد می آورید. به همین دلیل است که اولین سفر بین المللی تان بیشتر از پنجمین سفر به یادتان خواهد ماند، همچنین روز اول کاری تان به یاد ماندنی تر از روزهای چند سال بعد است، و به همین دلیل است که خاطره اولین عشق تان به راحتی قابل پاک شدن نیست.

مطالعه ای محوری نشان داد خاطرات عاطفی مهم، مانند هیجان عشق اول، نسبت به خاطرات عادی زندگی روزانه، به طور ویژه قسمت های مختلف تری از مغز را درگیر می کند. از طریق اسکن مغز، محققان توانستند ببینند که این حافظه های هیجانی، فعالیت آمیگدال و ساختارهای مختلف لوب تمپورال داخلی که در پردازش حافظه دخیل هستند را فرا می خواند.با این حال، این فقط تازگی یا احساسات وابسته به عشق اول نیست که برای همیشه در مغز شما ثبت می شوند. دل شکستی و رنجشی که در عشق اول تجربه می کنید نیز فراموش تان نخواهد شد. متاسفانه عشق اول با احساسات شدید دل شکستی همراه است. این می تواند به معنای آن باشد که ما همیشه برای اولین عشق خود در قلب مان جایگاه ویژه ای داریم و دردهایی را که با جدایی به وجود آمده است به یاد می آوریم. “

درست است، با توجه به مطالعهی انجام شده، خاطرات منفی نسبت به خاطرات مثبت با جزئیات بیشتری به یاد آورده می شود، بنابراین تجربه دردناک شکستن دل تان برای اولین بار، ممکن است بیشتر از آنچه دوست دارید در ذهن تان بماند.

و به لطف ظهور رسانه های اجتماعی، فراموش کردن عشق اول بسیار سخت تر می شود. عشق اول تان ممکن است در مغزتان جایگاه ویژه ای داشته باشد، اما همیشه لازم نیست که در قلب تان هم جایگاه ویژه ای داشته باشد.