چرا موسیقی فیلم های مارول بسیار خسته کننده هستند؟

ما مانند نخبگان، میل داریم تا ذره ای از هرچیز را بدانیم. با این حال، امروز دچار فقدان شدیم. زیرا آخرین ویدئوی ارسال شده دریوتیوب به وسیله “هر فریم یک نقاشی” سوالی را مطرح کرد که جوابی برایش نداشتیم: “می توانید آهنگی را از فیلم های مارول بخوانید؟”


تونی زو، سازنده ی “هر فریم یک نقاشی”، فرض می کند این امر به چند علت می باشد. در اکثر فیلم های مارول، موسیقی باعث واکنش احساسی نمی شود. آنها مملو از نشانه های قابل پیش بینی از روند در حال پخش داستان می باشند. فرآیند موسیقی زودگذر نیز می تواند عاملی در فراموش کردن نتیجه به دست آمده باشد. این هنگامی است که فیلمسازان از موسیقی سایر فیلم ها برای نشان دادن ایده کلی سکانس های فیلم استفاده می کنند که می تواند مشکل ساز باشد. مواردی وجود دارد که آهنگ ها از اصواتی با حال و هوای از قبل تعیین شده، کاملا مشابه با موسیقی استفاده شده، ساخته می شوند. طبق یک جدول زمانی بلند مدت، 20 سال گذشته یا بیشتر، نتیجه می تواند فیلمی کند و کسالت بار باشد که به شما احساس تکراری بودن را می دهد.

 نکته ای عالی در مورد ویدئوهای تهیه شده توسط “هر فریم یک نقاسی” این است که تمام آنها سریع و  در حیطه فیلم هستند. مثال های زده شده و سوالات پرسیده شده باعث می شود تا فیلم را از نگاهی جدید قدر بدانیم، به خاطر این ویدئو، ممکن است دیگر با دید سابق به فیلم های مارول نگاه نکنیم.