آیا در تعیین کردن اهدافتان دچار مشکل شده اید و یا دغدغه تان این است که چگونه سریعتر به اهدافم برسم؟ ترفندهای روانشناسی که در ادامه آنها را شرح می دهیم به شما در تنظیم و پیگیری اهدافتان کمک خواهد کرد، با ما همراه باشید.

1. مطمئن شوید که هدف تان با “می خواهم” شروع می شود نه با “باید”

چرا میخواهید به این هدف برسید؟ همه دلایل مفید برای این که واقعا میخواهید به این هدف برسید را پیدا کنید. قرار دادن هدف تان در دسته انتخاب های قدرتمند به شما کمک می کند به آن به چشم یک تکلیف یا الزام استرس زا نگاه نکنید.

2. هدف خود را واضح و روشن بنویسید.

از اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنید: خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مقید به زمان. هدف در شرایط رفتاری چیست؟ آیا شخص دیگری می تواند به صورت عینی آن را بسنجد؟ آیا این هدف حتی با یادگیری مهارت های لازم، بهینه سازی محیط و … قابل دستیابی است؟ هدف های خاص و مقید به زمان به شما کمک می کنند که برای رسیدن به اهداف تان با انگیزه باشید.3. هدف تان را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید.

تقسیم کردن هدفتان به مراحل کوچکتر رسیدن به آن را آسان تر می کند. برای اجرای هر مرحله وقت کافی بگذارید. اتمام هر مرحله تقویت و انگیزه ای برای انجام مرحله ی بعدی خواهد بود و کارتان را آسان تر خواهد کرد. این یکی از کارهایی است که پاسخی محکم به سوال چگونه سریعتر به اهدافم برسم؟ است.

4. نسبت به اهداف تان مسئولیت پذیری ایجاد کنید.

این کار می تواند به شما قدرت و ثبات لازم را بدهد. چرا می خواهید به این هدف برسید؟ اگر این هدف را دنبال نکنید چه خواهد شد؟ جواب این سوال ها احساس مسئولیت را در شما ایجاد خواهد کرد، فقط مهم است که این احساس مسئولیت را در خود حفظ کنید.5. یک طرح احتمالی ایجاد کنید.

کلید تحقق اهداف تان در این است که با استفاده از پاداش خودتان را کنترل کنید. برای مثال اگر مرحله ای از هدفتان که برای امروز تعیین کرده بودید را با موفقیت به اتمام رساندید به خودتان یک پاداش بدهید، مثلا آهنگی که دوست دارید را گوش کنید به جایی که دوس دارید بروید و …

ولی اگر مرحله ی امروزتان را به پایان نرساندید، خودتان را با محرومیت از پاداش تنبیه کنید! برای مثال امروز حق ندارید غذایی که عاشقش هستید را بخورید.

6. سماجت و پایداری را تمرین کنید.

سماجت و پایداری به این معناست که اگر یک روز از پیگیری هدفتان و انجام کاری که تعیین کرده بودید عقب ماندید و یا در آن شکست خوردید یا با مانعی رو به رو شدید، پا پس نکشید. حتی اگر مجبور شوید فردا دوباره همان کارها را تکرار کنید.

7. مهربان بودن با خودتان را تمرین کنید.

به جای اینکه مدام و با بی رحمی از خود بپرسید چگونه سریعتر به اهدافم برسم؟ قبل و در حین و همچنین بعد از انجام مرحله ای که برای روز تعیین کرده اید، با خود مهربان باشید و خودگویی های مثبت داشته باشید. برای مثال 3 مورد از اظهارات و خودگویی های مثبت را برایتان شرح خواهیم داد. قبل از انجام کار: خیلی خوب است که برای انجام کاری که برایش هدف دارم آماده می شوم.در حین کار: حتی اگر این یک چالش است، خوب است که من برای رسیدن به هدفم وقت می گذارم و نتایجش حتما خشنودکننده خواهد بود. بعد از کار: خوشحالم که سخت تلاش کردم و مرحله ای که برای امروز تعیین شده بود را انجام دادم. خیلی خوشحالم و از خودم راضی ام.

8. از تاکتیک هایی برای الهام بخشیدن به خود استفاده کنید.

به عنوان مثال می توانید خودتان را تجسم کنید که به هدف تان رسیده اید. اینکار می تواند باعث انگیزه و خوش بینی تان شود.

9. طرز فکرتان را رشد دهید.

حواستان به حرفها و فکرهایتان باشد. به این فکر می کنید که به اهدافتان نرسیده اید؟ یک “هنوز” به آن اضافه کنید. بگویید: من “هنوز” به هدفم نرسیده ام اما همچنان برای رسیدن به آن تلاش خواهم کرد.

در ادامه بخوانید: