کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد ، عکسی است از بزرگراهی در کانکتیکات انگلیس !

این تصویر واقعا قانع کننده است.

هفته گذشته طرفداران ردیوهد کشف کردند که کاور آلبوم OK Computer ردیوهد ، عکس است از بزرگراهی واقع در منطقه هارتفورد، کانکتیکات انگلستان .

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

حالا یکی دیگر از طرفدارن ردیوهد با توجه به زاویه عکس متوجه شده که این عکس از اتاقی در هتل هیلتون گرفته شده برای همین منظور او به این هتل رفته تا این عکس را مجداد بازسازی کند .

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

 

طرفدران ردیوهد همچنین مشخص کرده اند که این عکس در سال 1996 در 20 آگوست بعد از اجرای ردیوهد در کانکتیکات گرفته شده است .

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

کاور آلبوم OK Computer ردیوهد

در ادامه یکی از آهنگ ها این آلبوم را گوش کنید.