آیا کراش داشتن روی کسی به غیر از شریک زندگی‌مان برایمان مشکل ساز خواهد شد؟ این اجتناب ناپذیر است که گاهی اوقات جذب کسی غیر از شریک زندگی مان شویم. ما توسط افراد جذابی احاطه شده ایم، که با بعضی از آنها بسیار بیشتر از پارتنرمان وقت می گذرانیم. فشار برای جذب نشدن به کسی غیر از شریک زندگی مان بسیار شدید است، اما نترسید.

کراش داشتن یا جذب شدن به سمت کسی، لزوما به معنی برقراری رابطه نخواهد بود. چه همکارتان باشد و چه یک دوست خانوادگی یا یک مربی یا معلم شخصی!

تحقیقات نشان می دهد بزرگسالانی که در روابط خود علاقه مند به شخص دیگری می شوند (بیایید به رغم انگلیسی بودن این اصطلاح، این وضعیت را “کراش داشتن روی کسی” بنامیم) عمدتاً این حس را به عنوان سرگرمی تجربه می کنند – حسی که حواس شما را پرت می کند، گرد و غبار روزتان را می گیرد و کمی برق جادویی به آن اضافه می کند، حسی که کمک می کند در خوب لباس پوشیدن، یا ارائه یا نهایی کردن گزارشی خاص در محیط کار تلاش کنید. تا اینجا به نظر می رسد به طور کلی تأثیر منفی وجود ندارد.


همچنین بخوانید: وسوسه خیانت را چگونه از خود دور کنم؟


6 حقیقت جالب

  1. اکثر افراد (80 درصد) گزارش کرده اند که در مقطعی از رابطه خود، روی شخص دیگری غیر از پارتنر خود کراش داشته اند و 61 درصد از آنها گزارش کرده اند که در حال حاضر این کراش را تجربه می کنند.
  2. تعداد کمی از افراد گزارش می دهند که روی عشق یا پارتنر قبلی شان کراش دارند (4 درصد). معمولاً این فرد یک آشنا یا دوست عادی است (61 درصد)، که معمولاً از طریق کار با او آشنا شده اند.
  3. کراش داشتن اغلب متمرکز برای خیالات جنسی است، 43 درصد گزارش می دهند که یک بار در هفته یا بیشتر در مورد شخص مورد نظر خیال پردازی می کنند.
  4. آیا افراد * واقعاً * آرزو دارند که بتوانند با کراش شان رابطه جنسی برقرار کنند؟ فقط 34 درصد می گویند بله. اما آیا اگر تضمین شده بود که شریک زندگی شان هرگز متوجه ی موضوع نخواهد شد و فرصتی پیش بیاید؟ فقط 17 درصد می گویند بله.
  5. تعداد کمی از افراد (17 درصد) شریک زندگی خود را بخاطر کراش شان ترک می کنند (و این افراد در وهله اول رابطه خوبی با شریک زندگی شان نداشتند و با فرد جدید هم به احتمال زیاد رابطه با کیفیتی نخواهند داشت).
  6. و مهمترین نکته در اینجا وجود دارد: داشتن کراش روی کسی غیر از شریک زندگی (در مقابل نداشتن این کراش) هیچ تفاوتی در میزان رضایت از رابطه، رضایت جنسی، تعهد یا سطح صمیمیت در رابطه اصلی فرد ایجاد نمی کند.

به طور خلاصه، به نظر می رسد که کراش ها بیشتر برای سرگرمی و کمی چاشنی بی ضرر برای زندگی هستند. اما، (در گزارش های من همیشه یک * اما * وجود دارد)، داشتن کراش روی کسی غیر از شریک زندگی مان خوب است؟ معلوم است که نه! داشتن کراش روی شخص دیگری در اوایل رابطه با احتمال بالاتر بروز خیانت همراه است. از طرفی اگر حس می کنید که رابطه تان در خطر است، مدام شریک زندگی تان را با کراش تان مقایسه می کنید و گاهی کراش تان برنده این مقایسه می شود و یا اگر احساس می کنید امکان دارد به شریک زندگی تان خیانت کنید، حتما در صورت امکان رابطه تان را با شخص مورد نظر محدود کنید و یا از یک روانشناس کمک بگیرید. 

در ادامه بخوانید: 

آیا باید به همسرم بگم که بهش خیانت کردم؟؟

چرا بعد از بچه دار شدن رابطه زناشویی تان سرد شده است؟ 

چرا همیشه در رابطه جذب افراد بد می شویم؟