نبایدهای زندگی زناشویی

در این مطلب یکی از مهمترین نبایدهای زندگی زناشویی را برایتان شرح خواهیم داد. اگر فکر می کنید زندگی زناشویی شما فرسوده است و شما دائما در حال مبارزه و جنگ هستید، قبل از اندیشیدن به مشکلات بزرگ، باید به چیزهای کوچک توجه داشته باشید. نحوه صحبت کردن شما با شریک زندگی تان بسیار اهمیت دارد. گاهی اوقات استفاده از یک کلمه می تواند باعث ایجاد طوفانی سهمگین در رابطه شما گردد. آیا تا به حال به کلمات مورد استفاده خود هنگام صحبت با شریک زندگی تان فکر کرده اید؟ اگر به زندگی زناشویی خود علاقه دارید و دوست ندارید آن را از دست دهید؟ هرگز این دو کلمه را در طول رابطه خود استفاده نکنید! اما این دو کلمه چیست؟


همچنین بخوانید: نشانه های یک رابطه سالم و موفق ؛ رابطه شما سالم است یا سمی؟


گاهی اوقات مشکلات به وجود آمده در زندگی زناشویی به دلیل عدم توجه به مشکلات کوچک است. شاید دلیل فرسودگی و مشکلات رابطه شما سوتفاهم و بعضی از کلمات باشد! اساسی ترین دلیل این مشکلات ارتباطی کلمات کلیدی است که بین روز و در  بحث های کوچک از آن ها استفاده می کنید. وقت آن رسیده که قدرت کلمات را باور کنید. گاهی اوقات در طول روز حتی در مواقع محبت کردن به شریک زندگی تان ممکن است از کلماتی استفاده کنید که باعث آسیب رساندن به رابطه شما شود!

این کلمات معصوم مانند چاقویی تیز برای از بین رفتن رابطه شماست.

همیشه و هرگز …

“تو همیشه فراموش می کنی، زباله را به بیرون ببری”

“هرگز به من احترام نمی گذاری “

بله، این کلمات ساده می تواند دلیل اصلی مشکلات شما با شریک زندگی تان باشد. اما چرا؟

زیرا زمانیکه شما از این کلمات استفاده می کنید، به طور ناخواسته طرف مقابل خود را متهم می کنید. این اتهام نیز سبب به وجود آمدن مکانیسم دفاعی در شریک زندگی تان می شود و همین امر سبب  می گردد که شریک زندگی تان به مرور از شما فاصله بگیرید. همانطور که در ابتدا مطلب اشاره کردیم، اگر می خواهید مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنید، به جای تمرکز بر مشکلات بزرگ، سعی کنید مشکلات کوچک را حل کنید.

اگر بتوانید مشکلات کوچک را حل کنید، مشکلات بزرگ نیز به  خودی خود حل می گردد و روابط شما بسیار پایدار و منسجم می گردد.

در ادامه بخوانید :