اسکار 2017 : جاستین تیمبرلیک، جان لجند و استینگ در مراسم اسکار اجرا خواهند داشت

اسکار 2017 : جاستین تیمبرلیک، جان لجند و استینگ در مراسم اسکار اجرا خواهند داشت

امروز آکادمی اسکار اعلام کرد:  لین-مانوئل میراندا، جاستین تیمبرلیک، Auli’i Cravalho، جان لجند و استینگ قرار است در این مراسم بصورت زنده اجرا داشته باشند. ین-مانوئل میراندا،…