لیست کامل شرکت کنندگان و زمان اجراهای جشنواره گلاستونبری 2017 مشخص شد !

لیست کامل شرکت کنندگان و زمان اجراهای جشنواره گلاستونبری 2017 مشخص شد !

جشنواره هنرهای اجرایی معاصر گلاستونبری 2017  جشنواره گلاستونبری بزرگترین جشنواره بدون سقف و هوای آزاد و هنرهای اجرایی جهان است که به صورت سالانه در انگلستان برپا…