اسپاتیفای در نظر دارد تا بخشی از آلبوم ها را با تاخیر برای کاربران رایگان منتشر کند!

اسپاتیفای در نظر دارد تا بخشی از آلبوم ها را با تاخیر برای کاربران رایگان منتشر کند!

خبر بد برای کاربران رایگان… اسپاتیفای قرار داد جدیدی را با کمپانی Universal Music Group منعقد کرده است که طبق این قرار داد کمپانی UMG می تواند…