بروز رسانی نسخه 1.6 سینت Novation Circuit قابلیت های مهمی را به این سینت اضافه می کند

بروز رسانی نسخه 1.6 سینت Novation Circuit قابلیت های مهمی را به این سینت اضافه می کند

آخرین بروز رسانی groovebox محبوب Novation دو سال است که از انتشار سینت Novation Circuit می گذرد اما کمپانی Novation همچنان بروز رسانی هایی را برای این groovebox محبوب منتشر…