[…] همایش WWDC 2017 پس از معرفی iPad Pro جدید  ، نرم افزاری حرفه ای برای مدیریت تصاویر ارائه داد […]