وارونهبایگانی‌ها آبشار لاتون - وارونه

برچسب: آبشار لاتون

گزارش برنامه پیمایش دریاچه سوها تا آبشار لاتون (اردبیل)

پیمایش دریاچه سوها تا آبشار لاتون یک شنبه شب ساعت یازده و نیم من به همراه نیلوفر از ترمینال غرب با اتوبوس به سمت اردبیل حرکت کردیم. به خاطر شلوغی جاده و پیچ و گردنه های زیاد سرعت اتوبوس کم بود و ما بر خلاف پیش بینی ای که کرده بودیم دو ساعت دیر تر به اردبیل رسیدیم. با یه…