این گجت امکان اتصال وایرلس سینتی سایزر را از طریق ابلتون لینک فراهم می سازد

این گجت امکان اتصال وایرلس سینتی سایزر را از طریق ابلتون لینک فراهم می سازد

pink-0 گجت منبع باز برای کنترل کردن دیوایس های آنالوگ بوسیله Ableton Link  توسعه دهنده Vincenzo Pacella پروژه منبع بازی را به اشترک گذاشته که می تواند سینتی…