راهکارهای رهایی از اضطراب ناشی از اخبار کرونا
روانشناسی

راهکارهایی برای رهایی از اضطراب کرونا ویروس ! 

در این ویژه مطلب به دنبال ارئه ی راهکارهای رهایی از اضطراب کرونا ویروس برای شما عزیزان هستیم. پی گیری اخبار حتی در زمان های غیر بحرانی هم می تواند باعث اضطراب شود. امروزه به طور مداوم اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد….

سندرم خبر بد
روانشناسی

سندرم خبر بد ؛ آیا می دانستید اخبار بد می توانند شما را بیمار کنند؟ 

قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار بد، می تواند شما را دچار سندرم خبر بد کند. بسیاری از شما به دلیل اینکه می خواهید از اوضاع و احوال اطراف تان با خبر باشید، مدام اخبار را پی گیری می کنید. از طرفی بسیاری از اخبار…