آذری جهرمی : قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد !

آذری جهرمی : قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد !

قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد ! وزیر ارتباطات آقای محمدجواد آذری جهرمی در جدیدترین توییت خود اعلام کرد قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد. وی اعلام کرد…